MUSEVİ KAYNAKLARDA KRAL MESİH’İN İSTANBUL’DA BULUNMASINA İŞARET | TALMUD DÖNEMİNE AİT MUSEVİ TEFSİRLERDE KRAL MESİH’İN GİZLENMESİ | ZOHAR’DA KRAL MESİH [HZ. MEHDİ (AS)] İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR | Hristiyanlar ve Museviler, Hz. Mehdi (as) devrinde İslam’a girecekler. | Musevilerde de Hristiyanlarda da secde vardır. | Gerçek İsevilik gerçek Musevilik Kuran’a uymakla olur. | Kitap Ehli’yle dostluğumuz din kardeşliği değildir ama dostluktur. | Kitap Ehli’nin rahatça yaşamasını sağlamak Allah’ın emridir. | Müslüman, Musevi ve Hristiyanlar arasında savaş çıkartmak isteyen karanlık güçler var, bu oyuna kimse gelmesin. | Adnan Oktar Peygamberimiz (sav)’in Musevilerle ilgili bir hadisini açıklıyor. | Kuran ayetlerini toplu değerlendirmek gerekir. Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili ayetleri de Kuran’ın bütünü içinde anlamak gerekir. | İNCİL’DE HZ. MEHDİ (AS)’IN HAKİMİYET DÖNEMİ | İNCİL’DE HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM | İNCİL’DE HZ. MEHDİ (AS)’A İŞARETLER | MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (AS)’IN HAKİMİYET DÖNEMİ | HZ. MEHDİ (AS)’IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ | MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINDAN ÖNCEKİ DÖNEM | Adnan Oktar’ın İsrail Heyetiyle birlikte basın toplantısı (12 Mayıs 2011) >>> | Adnan Oktar’ın HarunYahya.tv’deki Derusha Publishing (ABD)’den Musevi misafirleriyle canlı sohbeti (14 Nisan 2010) >>> | Adnan Oktar’ın İsrail’den dini liderlerle gerçekleştirdiği canlı yayın röportajı (Kocaeli Tv, Mavi Karadeniz Tv) (19 Ocak 2010) | Adnan Oktar’ın İsrail’den gelen dini liderlerle yaptığı basın toplantısından fotoğraflar | Adnan Oktar’ın İsrail’den gelen dini liderlerle yaptığı toplantıdan fotoğraflar | Sayın Adnan Oktar’ın İsrail Heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği 12 Mayıs 2011 tarihli basın toplantısından fotoğraflar | Musevi kaynaklarında Mehdiyet dönemindeki barış ortamı | Gelin birlik olalım 2 | Gelin birlik olalım | MUSEVİLER NAMAZ KILIYOR | Resimler 4 | Resimler 3 | Resimler 2 |
Manşet
dosya açılamadı